Etyczny Kodeks Internatu

We wrześniu wychowankowie Internatu przygotowali wspólnie z wychowawcą Etyczny Kodeks Internatu.

W kodeksie umieszczone zostały zasady etyki, którymi kierować się będą wychowankowie. Są to między innymi : zasada szacunku i poszanowania siebie nawzajem, zasada dbałości o kulturę słowa, tolerancji i wrażliwości na krzywdę innych itp.

Oprawę graficzną w formie plakatu przygotowali wychowankowie z pokoju nr 27: Sebastian Chmielewski, Daniel Chmielewski oraz Jakub Kordalski.

Brawa dla nich !!!!!