Warsztaty szkolne

WARSZTATY SZKOLNE 
(rok założenia 1950)

Warsztaty szkolne są integralną częścią Zespołu Szkół w Lubawie, realizującą zadania w zakresie praktycznej nauki uczniów w zawodach:
1. technik elektryk
2. elektryk
3. ślusarz
Uczniowie naszej szkoły nabywają wiedzę i praktyczne umiejętności podczas zajęć prowadzonych w pracowniach, ale przede wszystkim w warunkach zbliżonych do rzeczywistej działalności usługowo-produkcyjnej odbywających się w terenie jak i w działach szkoleniowych:

1. maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
2. obróbki ręcznej
3. obróbki mechanicznej
W pracowniach warsztatów szkolnych przeprowadzane są corocznie egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży.
Prowadzimy szeroką działalność usługowo-produkcyjną dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw z Lubawy i okolic, a uczestnictwo uczniów w procesach szkoleniowo-produkcyjnych jest jednym z bardzo ważnych czynników mających wpływ na zdobywanie doświadczenia zawodowego.
Uczniowie w trakcie zajęć praktycznych poznają kolejne etapy procesów produkcyjnych, a nad prawidłowością wykonywania zadań czuwa zespół nauczycieli praktycznej nauki zawodu.