Dyrekcja

mgr Anna Empel
Dyrektor Szkoły

Urodzona 19. 05. 1975 r. w Nowym Mieście Lubawskim.
Ukończyła Licem Ogólnokształcące w Lubawie, a następnie studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą i studia podyplomowe - Akademia Liderów Samorządowych. W 1998 r. ukończyła aplikację administracyjną a w 2004 r. zdała egzamin państwowy w Ministerstwie Finansów na audytora wewnętrznego.
Od 1 lipca 2015 r. pracuje jako Dyrektor w Zespole Szkół w Lubawie.

mgr inż. Lidia Śmiechowska
Wicedyrektor Szkoły ds. pedagogicznych
i młodocianych pracowników

Urodzona 31.10.1979 r. w Lubawie. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko - Mazurski na kierunku zootechnika w zakresie hodowli i użytkowania zwierząt. W czasie studiów dodatkowo uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: bezpieczeństwa i higieny pracy, usług żywieniowych i dietetyki oraz zarządzanie i marketing w oświacie.

mgr inż. Krzysztof Krefft
Wicedyrektor Szkoły ds. Liceum Ogólnokształcącego

Urodzony 15. 11. 1956 r. w Elblągu. W 1975 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Lubawie, a następnie studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. W latach 1981 - 1985 pracował w przemyśle, a następnie w Zespole Szkół w Lubawie. W czasie studiów na Politechnice Gdańskiej dodatkowo uzyskał uprawnienia pedagogiczne. Ukończył studia podyplomowe z fizyki.
Od września 2001 r. pracuje jako wicedyrektor Zespołu Szkół w Lubawie.

mgr inż. Hanna Wardowska
Wicedyrektor Szkoły ds. Szkolenia Zawodowego

Urodzona 27.02.1961 r. w Iławie. Ukończyła Akademię Rolniczo - Techniczną na Wydziale Technologii Żywności w zakresie technologii żywności. W czasie studiów na Akademii Rolniczo - Technicznej dodatkowo uzyskała uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie informatyki.