Internat

[table id=1 /]

Internat Zespołu Szkół mieści się w budynku szkoły przy ul. Kupnera 12, na drugim i trzecim piętrze.

    Kierownikiem Internatu jest pani mgr inż. Joanna Wrońska, zaś wychowawcy sprawują opiekę w godzinach od 15.00 do 8.00 rano dnia następnego. Dyżur niedzielny pełniony jest od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego. Internat pracuje zgodnie z regulaminem, z którym musi zapoznać się każdy wychowanek oraz rodzice. 

     Wychowankowie ponoszą opłaty za zakwaterowanie w Internacie i za wyżywienie. Opłata uiszczana jest na początku każdego miesiąca. Uczeń otrzymuje dowód wpłaty. 

     W Internacie mieści się 9 pokoi wyposażonych w: szafy, szafki nocne, stoliki, krzesła i tapczany. Każdy wychowanek otrzymuje klucz do pokoju i szaf. Na wyposażeniu Internatu jest również pokój telewizyjny z aneksem kuchennym oraz łazienki z prysznicami. Miejsce do nauki znajduje się w każdym pokoju, wychowanek może również uczyć się w sali cichej nauki. Wychowankowie mogą korzystać z sieci wi – fi, biblioteczki internackiej oraz urządzeń kuchennych. 

     Wychowankowie pełnią dyżury w swoich pokojach, łazienkach, pokoju telewizyjnym oraz na stołówce. W miarę potrzeb wychowanków organizowane są w Internacie spotkania ze specjalistami: pedagog, policjant, itp. W tygodniu młodzież może uczestniczyć w kółkach zainteresowań oraz korzystać z zajęć na sali gimnastycznej. W Internacie wspólnie z wychowankami organizowane są imprezy typu: Andrzejki, konkursy, wyjście do kina, itd.