Internat

GODZINY PLAN DNIA
7.00 – 7.45POBUDKA
– toaleta poranna,
– wspólne zjedzenie śniadania,
– porządkowanie stołówki przez dyżurnego,
– sprzątnie pokoju przez jego mieszkańców:
= porządek na stolikach w szafkach i tapczanach,
= wyniesienie śmieci przez dyżurnego,
= ścielenie łóżek i przykrycie ich kocem,
= sprzątanie łazienki przez dyżurnego.
7.45 – 7.55WYJŚCIE NA ZAJĘCIA LEKCYJNE I PRAKTYCZNE
– przed wyjściem urządzenia elektryczne
powinny być wyłączone z sieci,
– ubiór dostosowany do warunków pogodowych.
8.00 – 18.00ZAJĘCIA W SZKOLE LUB CZAS WOLNY
– korzystanie z komputera, oglądanie telewizji,
prysznic.
18.00 – 19.00NAUKA WŁASNA
– nauka powinna odbywać się przy stolikach,
– podczas nauki w pokojach powinien
panować spokój,
– nie można korzystać z telefonów komórkowych,
– nie ma odwiedzin między pokojami,
– nauka może trwać do 23.00, po wcześniejszym zgłoszeniu.
19.00 – 19.30KOLACJA
– wspólne zejście z wychowawcą na kolację
i kulturalne spożycie posiłku,
– po posiłku sprzątanie stołówki przez dyżurnego.
19.30 – 20.00WYPOCZYNEK
20.00 – 21.30NAUKA LUB WYPOCZYNEK
– nauka dowolna dla wychowanków osiągających pozytywne wyniki w nauce,
– nauka obowiązkowa dla wychowanków mających słabe wyniki w nauce.
21.30 – 22.00PRZYGOTOWANIE DO CISZY NOCNEJ
– toaleta wieczorna, ścielenie łóżek,
wynoszenie śmieci,
– sprzątanie pryszniców i łazienek przez dyżurnych.
22.00 – 7.00CISZA NOCNA

Internat Zespołu Szkół mieści się w budynku szkoły przy ul. Kupnera 12, na drugim i trzecim piętrze.

    Kierownikiem Internatu jest pani mgr inż. Joanna Wrońska, zaś wychowawcy sprawują opiekę w godzinach od 15.00 do 8.00 rano dnia następnego. Dyżur niedzielny pełniony jest od 20.00 do 8.00 rano dnia następnego. Internat pracuje zgodnie z regulaminem, z którym musi zapoznać się każdy wychowanek oraz rodzice. 

     Wychowankowie ponoszą opłaty za zakwaterowanie w Internacie i za wyżywienie. Opłata uiszczana jest na początku każdego miesiąca. Uczeń otrzymuje dowód wpłaty. 

     W Internacie mieści się 9 pokoi wyposażonych w: szafy, szafki nocne, stoliki, krzesła i tapczany. Każdy wychowanek otrzymuje klucz do pokoju i szaf. Na wyposażeniu Internatu jest również pokój telewizyjny z aneksem kuchennym oraz łazienki z prysznicami. Miejsce do nauki znajduje się w każdym pokoju, wychowanek może również uczyć się w sali cichej nauki. Wychowankowie mogą korzystać z sieci wi – fi, biblioteczki internackiej oraz urządzeń kuchennych. 

     Wychowankowie pełnią dyżury w swoich pokojach, łazienkach, pokoju telewizyjnym oraz na stołówce. W miarę potrzeb wychowanków organizowane są w Internacie spotkania ze specjalistami: pedagog, policjant, itp. W tygodniu młodzież może uczestniczyć w kółkach zainteresowań oraz korzystać z zajęć na sali gimnastycznej. W Internacie wspólnie z wychowankami organizowane są imprezy typu: Andrzejki, konkursy, wyjście do kina, itd.