Szkoła z klasą 2.0

W roku szkolnym 2017/18 Zespół Szkół w Lubawie brał udział w programie Szkoła z Klasą 2.0, który z dumą ukończyliśmy.

Aktywnie działał 5 osobowy szkolny zespół ds. Szkoły z Klasą oraz członkowie komisji ds. samodoskonalenia nauczycieli.

Pracowaliśmy w temacie wiedzy użytecznej, starając się pokazać uczniom, że wiedza zdobyta na lekcji może być wykorzystana w życiu codziennym. Co więcej – może być nawet ulepszona poprzez jej praktyczne wykorzystanie przy użyciu technik komputerowych czy w pracach projektowych. Wszystko nasze działania zmierzały do rozwoju kompetencji miękkich naszych uczniów – umiejętności jakże cenionej na obecnym rynku pracy.