Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Rok Szkolny 2019/2020

Przewodniczący: p. Aleksander Nowakowski,
Wiceprzewodnicząca: p. Halina Olech,
Sekretarz: p. Piotr Kamiński,
Skarbnik: p. Agnieszka Markuszewska.