Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców
Rok Szkolny 2018/2019

Przewodnicząca: p. Tomasz Holiczko,
Wiceprzewodnicząca: p. Anna Aleksandrowicz,
Sekretarz: p. Katarzyna Łazarewicz,
Skarbnik: p. Tomasz Maliszewski.