KLASA II LO

Zestaw podręczników i programów nauczania Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego _ klasa 2
Przedmiot Nr dopuszczenia podręcznika Wydawnictwo Tytuł podręcznika, autor Program nauczania, autor Materiały dodatkowe
Język polski 952/3/2020 952/4/2020 WSiP Język polski. Oblicza epok. Zakres podstawowy i rozszerzony. D. Chemperek, A. Kalbarczyk Oblicza epok. Program nauczania języka polskiego. Liceum ogólnokształcące i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autorzy: A. Kalbarczyk, K. Olejnik brak
Język angielski 1129/3/2021 Macmillan Impulse 3 B1+ Student’s Book C. McBeth, P. Reilly, J. Sobierska-Paczesny; klasy kontynuujące naukę zmiana podręcznika z aktulanego (Checkpoint) po ustaleniach z nauczycielem we wrześniu Program nauczania j. angielskiego dla III etapu edukacyjnego (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum) na podbudowie II etapu edukacyjnego (8-letnia szkoła podstawowa) poziom III.1.P – zakres podstawowy, poziom III.1.R – zakres rozszerzony, M. Krajewska, E. Piotrowska, A. Świgon Ćwiczenia – po ustaleniu z nauczycielem uczącym we wrześniu
Język niemiecki 970/3/2020 Nowa Era #trends 3 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników. Ewa Kościelniak – Walewska, Anna Życka Program nauczania języka niemieckiego. Podstawa programowa wariant III.2 Autor: Ewa Podpora – Polit #trends 3 Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla liceów i techników. Ewa Kościelniak – Walewska
Historia 987/2/2020 WSIP Historia. Zakres podstawowy. Autor Jarosław Czubaty Historia. Program nauczania historii. Liceum ogółnokształcące i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Autor Jakub Lorenc brak
Wiedza o społeczeństwie 1034/2/2020 Nowa Era W centrum uwagi. W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Część 2. Autorzy: Arkadiusz Janicki, Lucyna Czechowska W centrum uwagi. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształacącego i technikum. Autor: Barbara Furman brak
Podstawy przedsiębiorczości 1039/2020/z1 Nowa Era Krok w przedsiębiorczość Z.Makieła, T.Rachwał Program nauczania podstaw przedsiebiorczości dla LO i technikum, Krok w przedsiębiorczość, M.Niesłuchowski brak
Geografia 983/2/2020 Nowa Era Oblicza geografii 2 zakres podstawowy T.Rachwał, R.Uliszak, Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla LO i technikum, Oblicza geografii, E.M.Tuz, B.Dziedzic, B.Korbel brak
Biologia 1006/2/2020 Nowa Era Biologia na czasie 2, zakres podstawowy, A.Helmin J.Holeczek Program nauczania biologii dla LO i technikum, zakres podstawowy ,,Biologia na czasie”, K Kłosowska Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy, Biologia na czasie 2
Chemia 1-994/1/2020 Nowa Era To jest chemia 1 Program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego i technikum -To jest chemia. R.Hassa, A. J. Mrzigod brak
Fizyka 1001/2/2020 Nowa Era Odkryć fizykę 2 Program nauczania fizyki dla LO i technikum. Zakres podstawowy. Odkryć fizykę. M.Braun W.Śliwa brak
Matematyka 971/2/2020 Nowa Era MATeMAtyka_2. Zakres podstawowy. W.Babiański, L.Chańko, K.Wej Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum. Zakres podstawowy .D. Ponczek brak
Informatyka 974/2/2020 WSiP Informatyka 2. Zakres podstawowy. Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka Program nauczania informatyki w liceum i technikum. Zakres podstawowy. Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka brak
Wychowanie fizyczne brak brak Nauczyciele wychowania fizycznego Autorski program nauczycieli wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Lubawie dla szkół ponadpodstawowych na podstawie programu nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum,,Ruch- zdrowie dla każdego 3 brak
Religia
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
Historia 982/2/2020 WSiP HISTORIA 2. Podręcznik. Liceum i technikum Zakres rozszerzony, J. Choińska-Mika, P. Szlanta, K. Zielińska, WSiP, Warszawa 2019. Nr ew. MEN 982/2/2020 Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska, Jakub Lorenc, Historia. Program nauczania: liceum ogólnokształcące i technikum, zakres rozszerzony. brak
WOS 1035/2/2020 Nowa Era W CENTRUM UWAGI 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony, S. Drelich, A. Janicki, E. Martinek, Nowa Era, Warszawa 2020. W centrum uwagi. Program nauczania WOS dla LO i T zakres rozszerzony (po szkole podstawowej), Barbara Furman. brak
Język angielski realizacja podręcznika wybranego do j. angielskiego brak
Biologia 1010/2/2020 Nowa Era Biologia na czasie 2 zakres rozszerzony M. Guzik, R. Kozik, W.Zamachowski Program nauczania biologii dla LO i technikum, zakres rozszerzony ,,Biologia na czasie”, U. Poziomek brak
Chemia 1-991/1/2020 Nowa Era To jest chemia 1 Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego i technikum -To jest chemia. M.Litwin, S.Styka-Wlazło, J.Szymońska. brak
Matematyka 988/2/2020 Nowa Era MATeMAtyka_2. Zakres podstawowy i rozszerzony. W.Babiański, L.Chańko, K.Wej Program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym i technikum. Zakres rozszerzony .D. Ponczek brak
Geografia 973/2/2020 Nowa Era Oblicza geografii 2 zakres rozszerzony T.Rachwał, W.Kilar Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla LO i technikum, E.M.Tuz, B.Dziedzic, B.Korbiel Maturalne karty pracy 2 zakres rozszerzony Nowa Era
Fizyka 1002/2/2020 Nowa Era Zrozumień fizykę 2 Program nauczania fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. A. Byczuk, K.Byczuk, Z.Suwald, S.Suwald. brak
Uczniowie dokonują zakupu podręczników w zakresie rozszerzonym tylko dla przedmiotów w wybranym profilu klasy !!!