Dokumenty szkoła podstawowa

[DOKUMENTY REKRUTACYJNE]

[ROK SZKOLNY 2020/2021]

Jak złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły?

  1. Wejdź na stronę  – NABÓR 2020.

  2. Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcją (INSTRUKCJA), zapisz i kliknij „Złóż wniosek” ( rys. 1, 2).

  1. Zeskanuj lub zrób zdjęcie wszystkich dokumentów, które chcesz dołączyć do wniosku o przyjęcie do szkoły (np. wniosek o przyjęcie do Internatu (PODANIE), wniosek o przyjęcie na praktyczną naukę zawodu (PODANIE), opinię lub orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, dyplomy czy zaświadczenia potwierdzające Twoje osiągnięcia, itp.). Skany lub zdjęcia wyślij za pomocą programu (rys. 5,6,7).

  1. Pobierz, wydrukuj wypełniony wniosek (rys. 4) i podpisz. O podpis poproś również swoich rodziców/opiekunów.

  1. Pomimo, że już za pomocą programu wysłałeś wniosek i załączniki, to całą tę dokumentację musisz przynieść lub wysłać pocztą tradycyjną do szkoły. Pamiętaj o podpisach na wydrukowanym wniosku (rys. 4).

  2.   Dołącz oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 3 podpisane fotografie i kartę zdrowia do dnia 10 lipca 2020 r.

PROSIMY ABY DOKUMENTY WYPEŁNIAĆ PISMEM DRUKOWANYM

EDYTOWALNE WERSJE DOKUMENTÓW

  1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO INTERNATU
  2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ W LUBAWIE
REKRUTACJA 2020/2021