Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów Zespołu Szkół w Lubawie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form wyrażenia uznania uczniom odznaczającym się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Mogą się o nie ubiegać uczniowie z najwyższą w szkole średnią ocen, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wyniki co najmniej dobre.
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie opublikowano listę stypendystów Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2021/2022. W województwie warmińsko-mazurskim stypendium to w bieżącym roku przyznano 303 uczniom z różnych typów szkół.

Wśród grona uhonorowanych osób znalazło się czworo uczniów  Zespołu Szkół w Lubawie:

Agata Szymańska i Magdalena Markowska z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego oraz Aleksandra Łukaszewska (Technikum Logistyczne) i Kacper Nadolski (Technikum Elektryczne).

Wszystkim stypendystom oraz ich Rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!