NARODOWE CZYTANIE

Tegoroczna akcja Narodowego Czytania organizowana przez Prezydenta RP od 2012 roku odbyła się w sobotę 4 września 2021 roku. Podczas dziesiątej odsłony tego wydarzenia spotkano się, aby wspólnie czytać „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną.

Dnia 3 września 2021 roku uczniowie klas III D 8, III H gi, III A gi, I A, II G, III G gi, III B gi Zespołu Szkół w Lubawie włączyli się w wyżej wymienioną akcję. Podczas lekcji języka polskiego czytano fragmenty „ Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.