5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska

Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku. Obecnie jest obchodzone w ponad 100 krajach. Główną misją Dnia Środowiska jest utrwalanie haseł dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego nas świata.

W szkołach są podejmowane rozmowy na temat zagrożeń dla natury związanych z niszczącą działalnością człowieka, takich jak efekt cieplarniany, wycinka drzew, zanieczyszczenia wody, zmniejszenie się warstwy ozonowej.

Pamiętajmy!!!

Wszystkie nasze działania, zarówno celowe, jak i przypadkowe,

mają wpływ na otaczające nas środowisko.

 

Uczniowie z klasy 2Bgi przygotowali filmik na Światowy Dzień Środowiska.