Wyniki ogłoszonego konkursu

W związku z ogłoszonym konkursem w dwóch kategoriach :I. Ja w izolacji, jak żyć i nie zwariować, II. Mistrz dobrych uczynków- co robię lub zrobię dla innych, chcemy przedstawić Wam jego wyniki i zachęcić do obejrzenia efektów pracy Waszych koleżanek i kolegów. W kategorii I nagrodzone zostały dwa filmiki, które możecie obejrzeć wchodząc w załączone linki. Pomimo, że film Bartosza Wiśniewskiego z klasy INg został oceniony nieco wyżej , to postanowiliśmy  przyznać równorzędną nagrodę Sandrze Więczkowskiej z klasy IIIA, której spot był  także na wysokim poziomie .

W kategorii II nagrodzona została praca plastyczna Adamkiewicz Wiktorii z klasy II C.

Bardzo dziękujemy uczestnikom za udział a przede wszystkim za to, że chciało Wam się chcieć. Zrobiliście naprawdę kawał dobrej roboty. Jeszcze raz dziękujemy i gratulujemy kreatywności.ii