STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

20 listopada, w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2019/2020 w województwie warmińsko-mazurskim wyróżniono 157 uczniów ze szkół dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.  Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki oraz Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Sławomir Sadowski  wręczyli dyplomy tym uczniom, którzy  uzyskali najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych przedmiotach, wyniki co najmniej dobre.

Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, gratulując stypendystom, zacytował słowa Stanisława Staszica „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.” W swojej wypowiedzi podziękował również wszystkim nauczycielom, którzy zawsze stoją za sukcesami swoich uczniów.

– Uczymy się całe życie, czy chcemy czy nie. Talent i ciężka praca to podstawa. Jeżeli macie dosyć książek, problemy z nauką, stres, czy przemęczenie, to odłóżcie je na trzy dni, a potem je przeproście. Wielkie wyrazy uznania dla Was. Jesteście, i nie boję się tego powiedzieć, elitą województwa warmińsko-mazurskiego. To zasługa Waszych rodziców, nauczycieli, wychowawców, Waszych wzorców do których chcecie nawiązywać i na których opieracie swój trud w nauce, w swojej pracy. Życzę Wam, abyście odnieśli jak największy sukces. – powiedział Sławomir Sadowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski.

Uroczystość uświetnił występ chóru Juvenis Cantat z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie. Wybrani stypendyści mogli zaprezentować swoje talenty i realizowane pasje. Zebrani usłyszeli słowa podziękowania skierowane przez reprezentantkę stypendystów do nauczycieli. Zwracając się do rodziców powiedziała:

-Rodzice są naszymi najbardziej wymagającymi trenerami, a jednocześnie najwierniejszymi kibicami. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość będzie radością dla naszych Rodziców. W końcu Stypendium Prezesa Rady Ministrów to ogromne wyróżnienie. Dla nas, stypendystów, nagroda za rzetelną naukę, a dla Rodziców – powód do dumy.

 W gronie stypendystów znalazło się dwoje uczniów Zespołu Szkół w Lubawie:

Piontkowska Weronika – uczennica  czwartej klasy Technikum Ekonomicznego

 oraz

 – Łużyński Łukasz – uczeń trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego. Nadmieńmy, że Łukasz już po raz drugi został uhonorowany tym wyróżnieniem.

Gratulujemy stypendystom i ich Rodzicom. Życzymy Wam dalszych sukcesów w dorosłym życiu.