OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”

W dniach 21 – 25 października 2019 r. odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jak co roku, uczniowie lubawskiego Zespołu Szkół z dużym zaangażowaniem brali w nim udział. Przedsięwzięcie to jest inicjowane od 2009 przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W bieżącym roku odbyło się pod hasłem „Wielokulturowość kapitałem przyszłości” i objęte zostało honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez szkolnych doradców zawodowych oraz nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, biologii i przedmiotów zawodowych. Zajęcia  dotyczyły pracy w zawodach zgodnych z wybranym kierunkiem kształcenia, a także poza granicami naszego kraju. Uczniowie klas trzecich LO i ZSZ oraz czwartych technikum uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, Panią Anną Rzepką pt. „Poznaj mnie a zrozumiesz”.

W przedsięwzięcie włączyli się także lokalni przedsiębiorcy m.in. IKEA INDUSTRY, Szynaka Meble, Libro, Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Rolnik, Hotel Spichlerz oraz  Bank Spółdzielczy. Dzięki uprzejmości tych firm uczniowie odwiedzili i zapoznali się ze specyfiką pracy w lubawskich zakładach.

W trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie brali udział w spotkaniach z przedstawicielami interesujących, zgodnych z ich kierunkiem kształcenia zawodów. Gościliśmy w naszych murach: ratownika medycznego –  Pana Karola Haskę, farmaceutę – Pana Waldemara Krośnickiego, kierownika budowy w firmie budowlanej – Pana Daniela Łabęckiego.

Tydzień Kariery wpisał się już w październikową tradycję naszej szkoły. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim firmom i osobom prywatnym, które wsparły szkołę  w organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację Tygodnia Kariery; doradcom zawodowym Paniom: Monice Chylińskiej i Iwonie Krawieckiej oraz Paniom: Magdalenie Rybickiej, Annie Wiśniewskiej, Lucynie Jabłońskiej, Monice Kowalkowskiej, Kindze Zedlewskiej – Lontkowskiej, Irenie Liegman-Borkowskiej Dorocie Wiśniewskiej, Agnieszce Wiśniewskiej, Jolancie Kamińskiej i Helenie Wyżlic.

Organizator: Izabela Wiśniewska