Etapowy Bieg Maratoński chapter one

Dnia 03.10.2019r. w Zespole Szkół w Lubawie, z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego i pana Pawła Leszka oraz we współpracy z lubawskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, został zorganizowany bieg masowy inaugurujący wydarzenie sportowe pod nazwą Etapowy Bieg Maratoński. Celem imprezy jest popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji oraz integracja środowiska szkolnego.W obsługę imprezy zaangażowani są uczniowie naszej szkoły, co sprzyja rozwijaniu cennych umiejętności kluczowych.

Etapowy Bieg Maratoński jest to bieg masowy na 4 km 219,5m. Uczestnicy przebiegają co miesiąc taki dystans, co w ciągu roku szkolnego daje 42, 195 km, czyli dystans Maratonu! W biegu nie chodzi o rywalizację, a o udział, promocję zdrowego stylu życia oraz o wytrwałość i konsekwencję.

Bieg przeznaczony jest dla wszystkich, którzy są związani z Zespołem Szkół w Lubawie: rodzice, absolwenci, uczniowie, rodzeństwo, nauczyciele, pracownicy szkoły.

W biegu inauguracyjnym udział wzięło 69 uczniów ze wszystkich roczników i rodzajów szkół oraz nauczyciele i nauczycielki, pracownicy szkoły i przyjaciele naszego biegu: Dorota Kawka, Irena Liegman-Borkowska, Anita Zentarska, Dorota Wrońska, Paweł Leszek, Patryk Aranowski, Sławomir Wiśniewski, Mirosław Gajewski oraz Waldemar Kulwicki – eskorta rowerowa.

Mamy nadzieję, że inicjatywa przyjmie się wśród uczniów i nauczycieli w naszej szkole. Zapraszamy do wspólnego biegania!