Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018 – 2019

 „Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie (…)

 Wakacje, panie profesorze! Pora (..)

Czasowniki przez dni lata odmieniać!”

J. Przyboś

 

Dnia 19.06.2019 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkół w Lubawie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019, które rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor – Anna Empel. Po przywitaniu wszystkich obecnych na sali mówczyni stwierdziła, że kończący się rok szkolny był pełen doświadczeń, sukcesów, ale i porażek. Uczniowie zdobywali wiedzę, doskonalili umiejętności, kształtowali charaktery tak, aby stać się mądrymi, ale i uczciwymi ludźmi. Podczas przemówienia pani dyrektor zwróciła się również do rodziców. Podziękowała im za wzorowe wychowanie dzieci oraz za całoroczną współpracę ze szkołą. W wypowiedzi nie zabrakło też słów wdzięczności skierowanych do Starosty Powiatu Iławskiego – pana Bartosza Bielawskiego zawsze rozumiejącego potrzeby szkoły i wspierającego ją w trudnych momentach. Kolejne podziękowania przeznaczone były dla nauczycieli, wytrwale uczestniczących w trudnym procesie kształcenia i wychowania młodzieży, przedsiębiorców współpracujących ze szkołą oraz zakładów takich jak: Energa, Szynaka Meble Sp. z o.o., IKEA, wspierających materialnie Zespół Szkół w Lubawie. Na zakończenie słowa uznania skierowano do uczniów, którym pani Anna Empel podziękowała za godne reprezentowanie szkoły w różnego rodzaju konkursach, udział w zawodach, wolontariacie i innych przedsięwzięciach oraz życzyła młodzieży udanych i bezpiecznych wakacji.

Podczas uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście tacy jak Członek Zarządu Powiatu Iławskiego – pan Maciej Rygielski oraz Starszy Cechu – Krzysztof Ornowski, którzy życzyli nauczycielom i uczniom, aby należycie wypoczęli i wrócili do szkoły pełni zapału do pracy w przyszłym roku szkolnym.

            Z kolei pani pedagog – Beata Pańczak złożyła serdeczne podziękowania młodzieży uczestniczącej w projekcie edukacyjnym. Aby uwiarygodnić działania uczniów, zaprezentowano teledysk pt. „Pasja”, promujący naszą uzdolnioną młodzież, szkołę oraz miasto Lubawa, a zaangażowaną w projekt młodzież nagrodzono.

Ważną częścią uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem uczniom, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen – co najmniej 4,75%. Wyróżnienia za najwyższą średnią ocen otrzymały też klasy: I g, I a, II h.

Najwyższą średnią frekwencję uzyskały klasy: II a, I h, I g. 

Wręczono też nagrody za osiągnięcia w zawodach sportowych, rzemieślniczych oraz konkursie gastronomicznym.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do klas. Tam otrzymali świadectwa, nagrody, pożegnali się z wychowawcami i rozpoczęli upragnione wakacje. Życzymy miłego wypoczynku, „lato, lato, lato czeka…”.