Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

24 kwietnia w naszej szkole odbędzie się czwarta edycja Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Tegorocznym tematem przewodnim będzie AUSTRALIA.

Konkurs będzie składał się z dwóch części i będzie miał formę quizu przeprowadzonego z wykorzystaniem smartfonów i Internetu (dlatego ważne jest by uczniowie posiadali swoje telefony z dostępem do Internetu). Dopuszczalne jest łączenie się w drużyny 2-osobowe.

Etap I będzie polegał na rozwiązaniu quizu dotyczącego kultury.

Oto odnośniki do ciekawych stron internetowych, na których można poćwiczyć rozwiązywanie testów sprawdzających znajomość faktów dotyczących Australii:
http://travel.nationalgeographic.com/travel/countries/australia-quiz/
http://www.portaloceania.com/au-diverses-tests-ing.htm
http://www.enchantedlearning.com/school/australia/Australiaquiz.shtml
http://www.mythocreatology.com/Facts.html

Etap II będzie polegał na rozwiązaniu quizu dotyczącego słownictwa. Zapisy i więcej informacji na temat materiałów do nauki u nauczycieli języka angielskiego.