MASTERS MATHEMATICUS

W dniu 19 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Lubawa odbył się finał drugiego konkursu V edycji szkolnego turnieju matematycznego

„MASTERS MATHEMATICUS”.

Udział wzięło 28 uczniów drugich klas liceów i techników.

Celami konkursu są: rozwijanie zainteresowań matematyką, stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z matematyki oraz zapoznanie uczniów z zakresem i standardami wymagań egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. 

Wyniki konkursu :


Pierwsze miejsce: Łukasz Łużyński  – Klasa II A – Liceum Ogólnokształcące

– profil ogólny

Drugie miejsce: Klaudia Jurkiewicz – Klasa IIG – Liceum Ogólnokształcące

– profil matematyczno – fizyczny

Trzecie miejsce: Mateusz Makowski – Klasa II B –Technikum Elektryczne

 

Czołowa trójka otrzymała pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs został zorganizowany przez komisję przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Koordynatorami konkursu byli nauczyciele matematyki.

Trzeci turniej piątej edycji dla uczniów I klas liceów i techników odbędzie się w maju 2019 roku.