Uczniowie Zespołu Szkół na Gali „Szkoły Dialogu” w Warszawie

We wtorek, 26 lutego 2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, odbyło się uroczyste podsumowanie 11. edycji programu „Szkoła Dialogu”, organizowanego przez organizację Forum Dialogu. Na uroczystość przybyły reprezentacje 40 szkół, które dołączyły do programu w 2018 r., oraz ponad 20 szkół kontynuujących go. Brała w niej także udział młodzież Zespołu Szkół w Lubawie.

Podczas uroczystej Gali uhonorowano uczestników programu, podziękowano za ich pracę i nagrodzono najlepsze projekty. Wszystkie szkoły zostały obdarowane tytułem i dyplomem „Szkoły Dialogu”, zaś nagrody główne otrzymały 4 placówki.

W Gali „Szkoły Dialogu” udział wzięło blisko 1,4 tys. osób – przede wszystkim uczniowie, ale także nauczyciele, przedstawiciele władz lokalnych oraz goście z Polski i zagranicy. Obecni byli m.in. ambasador Izraela, Anna Azari, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie zabrakło przedstawicieli osób ocalonych z Holocaustu oraz Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Uroczystość uświetnił występ krakowskiego zespołu „Hańba!”, śpiewający utwory do słów twórców żydowskiego pochodzenia, m.in. Juliana Tuwima.

Reprezentacja Zespołu Szkół w Lubawie złożona była z uczniów, którzy przybyli do stolicy wraz z paniami: Dyrektor Zespołu Szkół, Anną Empel, Jadwigą Kolman i Joanną Babecką ze Starostwa Powiatowego w Iławie oraz z Magdaleną Jakubowską i Aleksandrą Zimnicką, szkolnymi opiekunami projektu.

Organizator Gali – Forum Dialogu, to największa i najstarsza polska instytucja pozarządowa, zajmująca się dialogiem polsko – żydowskim oraz odbudowywaniem więzi między współczesną Polską a potomkami polskich Żydów rozsianych po całym świecie. Jeden z programów tej organizacji – „Szkoła Dialogu”, realizowany jest od roku 2008. Od tego czasu przystąpiło do niego niemal 370 szkół z 270 miejscowości z całej Polski.

W ramach „Szkoły Dialogu”, podczas cyklu czterech warsztatów trenerzy Forum każdego roku przybliżają uczniom kolejnych placówek historię Żydów i ich wielowiekowy wkład w kulturowy, społeczny i ekonomiczny rozwój Polski. Uczą tolerancji i szeroko pojętego dialogu. W projekcie uczniowie mają wejść w rolę samodzielnych badaczy, którzy znajdują pomysł na efektywne przypomnienie i upamiętnienie żydowskiej historii ich miejscowości. Zadaniem jest przede wszystkim organizacja tematycznej wycieczki ale efektami pracy uczniów mogą być dodatkowe inicjatywy, np. filmy, wystawy, piosenki czy tablice pamiątkowe. Uczestnicy projektu angażują również mieszkańców swoich społeczności, włączając ich w swoje działania.

Młodzież Zespołu Szkół dzięki przystąpieniu w 2018 r. do projektu „Szkoła Dialogu” dowiedziała się wiele o przeszłości i losach mieszkańców Lubawy narodowości żydowskiej. Obecność na Gali była zwieńczeniem i docenieniem pracy uczniów ale również pewnym wyzwaniem – zderzeniem ze świadomością ogromu dalszej pracy w dziedzinie polsko-żydowskiego dialogu, na gruncie empatii, wzajemnego zrozumienia i tolerancji. Podczas uroczystości bowiem widoczny był przekaz, zachęcający do otwartości na innych oraz do postaw odważnych, przełamywania stereotypów, reagowania na obojętność i antysemityzm.