II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO MODERN STUDENTS

23 października 2018 r. odbył się etap szkolny wojewódzkiego konkursu z języka angielskiego zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im.
Adama Mickiewicza w Olsztynie oraz Szkołę Języka Angielskiego Modern School w Olsztynie pod patronatem wydawnictwa Pearson oraz 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. 
W etapie szkolnym udział wzięło 28 uczniów z Zespołu Szkół w Lubawie, którzy świetnie sobie poradzili z zdaniami konkursowymi. Do
drugiego etapu konkursu, który odbędzie się 4.12.2018 r. w Olsztynie zostało zgłoszonych 7 uczniów, którzy uzyskali największą
liczbę punktów, t.j.
Kacper Marchlewski kl. III N - 22/23
Paulina Jaruminowska kl. II G - 20/23 
Martyna Nidzworska kl. II G - 20/23
Weronika Birken kl. I D - 19/23
Marcin Figger kl. I G -19/23
Adam Kotewicz kl. II G -19/23
Adam Niesiobędzki kl. I G-19/23

Zespół nauczycieli języka angielskiego