„Przewodnik turystyczny-zawód dla ludzi z pasją”

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery klasa 1A LO zrealizowała na geografii temat: Przewodnik turystyczny-zawód dla ludzi z pasją.
Głównymi celami zajęć było wskazanie cech osobowości kandydata na przewodnika, zadań oraz poznanie ścieżki zawodowej przewodnika. 
Uczniowie byli bardzo zaangażowani w realizację powyższych celów przygotowując materiały prezentowane na lekcji. W klasie 1A znaleźli się też uczniowie z pasją, którzy w myśl tematu lekcji poszli w teren i zapoznali nas z atrakcjami turystycznymi Lubawy i okolic. W efekcie ich pracy powstały materiały w postaci filmików.
Magdalena Rybicka