OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

„Bądź architektem swojego szczęścia”

W dniach 15 – 21 października 2018 r. odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery. Jak co roku, uczniowie lubawskiego Zespołu Szkół z dużym zaangażowaniem brali w nim udział. Przedsięwzięcie to jest inicjowane od 2009 przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W bieżącym roku odbyło się pod hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia” i objęte zostało honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez szkolnych doradców zawodowych oraz nauczycieli języka angielskiego, języka niemieckiego, geografii, biologii i przedmiotów ekonomicznych. Zajęcia  dotyczyły pracy w zawodach zgodnych z wybranym kierunkiem kształcenia, a także poza granicami naszego kraju. Uczniowie klas trzecich LO i ZSZ oraz czwartych technikum uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, Panią Joanną Szmycińską na temat „Różne pokolenia: różne potrzeby i różne możliwości”.

W przedsięwzięcie włączyli się także lokalni przedsiębiorcy m.in. IKEA INDUSTRY, Szynaka Meble, Libro, Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa Rolnik, Hotel Spichlerz oraz  Bank Spółdzielczy. Dzięki ich uprzejmości uczniowie odwiedzili firmy i zapoznali się ze specyfiką pracy w lubawskich zakładach.

W trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie brali udział w spotkaniach z przedstawicielami interesujących, zgodnych z ich kierunkiem kształcenia zawodów. Gościliśmy w naszych murach: elektryka okrętowego – Pana Przemysłowa Witkowskiego, ratownika medycznego –  Pana Karola Haskę, farmaceutę – Pana Marcina Wiśniewskiego, kuratora sądowego – Panią Olgę Markuszewską, kierownika transportu w firmie budowlanej – Pana Pawła Laskowskiego oraz przedstawicieli firmy IKEA – Panów Marcina Bednarczyka i Wojciecha Malinowskiego.

Tydzień Kariery wpisał się już w październikową tradycję naszej szkoły. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim firmom i osobom prywatnym, które wsparły szkołę  w organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację Tygodnia Kariery; doradcom zawodowym Paniom: Monice Chylińskiej i Iwonie Krawieckiej oraz Paniom nauczycielkom: Magdalenie Rybickiej, Annie Piontek, Lucynie Jabłońskiej, Monice Kowalkowskiej, Annie Niedźwieckiej, Dorocie Wiśniewskiej, Agnieszce Wiśniewskiej, Jolancie Kamińskiej, Helenie Wyżlic i Panu Rafałowi Szczawińskiemu.

Organizator: Izabela Wiśniewska