SPOTKANIE Z FUNKCJONARIUSZAMI POLICJI

21 września 2018r. w Zespole Szkół w Lubawie odbyło się spotkanie uczniów klasy III Technikum Elektrycznego z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Lubawie, aspirantami: Panem Sławomirem Kłosowskim oraz Panem Marcinem Grubalskim. Tematyka spotkania związana była z realizacją Szkolnego i Klasowego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. Wychowawca klasy Pan Tadeusz Figurski poprosił o poruszenie następujących treści:

– bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

– grupowanie się młodzieży w miejscach publicznych

– używanie wulgarnego i nieetycznego języka

– zaśmiecanie

– zakłócanie ładu i porządku publicznego

– nieetyczne zachowania/szczególnie na ul. Gdańskiej oraz Biblii Gutenberga

w Lubawie

– cyberprzemoc

– zagrożenie związane z dopalaczami i substancjami psychoaktywnymi

Wszystkie te występki i wykroczenia są stypizowane w kodeksach – wykroczeń i karnym oraz podlegają sankcjom.

Dla uczniów tej klasy były to ważne tematy, ponieważ część z nich posiada prawo jazdy lub uczęszcza na kurs nauki jazdy, niektórzy drogę ze swojej miejscowości do szkoły odbywają pieszo. Wszyscy korzystają z Internetu. Funkcjonariusze przy okazji poruszania tej różnorodnej problematyki zaapelowali o zastosowanie się do zasad ruchu drogowego oraz by nie prowadzić pojazdu pod wpływem alkoholu i innych używek.

Podczas spotkania uczniowie zainteresowali się codzienną pracą Policji, dlatego z sali padły pytania o warunki, jakie trzeba spełnić, aby zostać funkcjonariuszem.

Panowie aspiranci wyczerpująco odpowiadali na każde pytanie, udzielali porad i wyjaśnień.

Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali od zaproszonych gości drobne upominki.

 

Przygotował: Tadeusz Figurski – wychowawca klasy