MASTERS MATHEMATICUS

W dniu 23 maja 2018 roku w Zespole Szkół Lubawa odbył się finał trzeciego konkursu IV edycji szkolnego turnieju matematycznego „MASTERS MATHEMATICUS”. Udział wzięło 33 uczniów pierwszych klas liceów

i techników.

Celami konkursu są: rozwijanie zainteresowań matematyką, stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami

z matematyki oraz zapoznanie uczniów z zakresem i standardami wymagań egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Wyniki konkursu  –  „TOP  10”

Pierwsze miejsce: Izabela Banacka – Klasa I G – Liceum Ogólnokształcące

– profil matematyczno – fizyczny

Drugie miejsce: Łukasz Łużyński  – Klasa I A – Liceum Ogólnokształcące

– profil ogólny

Trzecie miejsce: Olga Aleksandrowicz – Klasa I H –Technikum Ekonomiczne

Czwarte miejsce: Ewa Kotewicz – Klasa I G – Liceum Ogólnokształcące – profil biologiczno – chemiczny

Piąte  miejsce: Aleksandra Kuczyńska  –  Klasa I G – Liceum Ogólnokształcące – profil biologiczno – chemiczny

Szóste miejsce: Martyna Mederska – Klasa I g – Liceum Ogólnokształcące – profil matematyczno – fizyczny

Siódme miejsce: Joanna Ankiewicz – Klasa I g – Liceum Ogólnokształcące – profil matematyczno – fizyczny

Ósme miejsce: Julia Sołobodowska– Klasa I G – Liceum Ogólnokształcące – profil biologiczno – chemiczny

Dziewiąte miejsce: Konrad Kasprowicz– Klasa I B –Technikum Elektryczne

Dziesiąte miejsce: Paweł Dudkowski – Klasa I B –Technikum Elektryczne

Czołowa trójka otrzymała pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs został zorganizowany przez komisję przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Koordynatorami konkursu byli nauczyciele matematyki.

Pierwszy turniej piątej edycji dla uczniów III klas liceów i techników oraz

IV techników odbędzie się w listopadzie 2018 roku.