„MASTERS MATHEMATICUS”

MASTERS MATHEMATICUS

            W dniu 12 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Lubawa odbył się finał drugiego  konkursu  IV edycja szkolnego turnieju matematycznego „MASTERS MATHEMATICUS”.

Udział wzięli uczniowie II klas liceów i techników .

Celami konkursu są: rozwijanie zainteresowań matematyką, stworzenie uczniom możliwości wykazania się wiadomościami i umiejętnościami z matematyki oraz zapoznanie uczniów z zakresem i standardami wymagań egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. 

Wyniki konkursu  –  „TOP  10”

Pierwsze miejsce: Dominik Radzimiński – Klasa IIA   – Liceum Ogólnokształcące – profil ogólny

Drugie miejsce: Wojciech Machulski – Klasa II G – Liceum Ogólnokształcące– profil biologiczno – chemiczny

Trzecie miejsce: Patrycja Aleksandrowicz –  Klasa IIN – Liceum Ogólnokształcące – profil matematyczno – fizyczny

Czwarte miejsce: Łukasz Nojman – Klasa IIN – Liceum Ogólnokształcące – profil matematyczno – fizyczny

Piąte  miejsce: Natalia Wiśniewska – Klasa IIN – Liceum Ogólnokształcące – profil matematyczno – fizyczny

Szóste miejsce : Patrycja Graszk – Klasa IIN – Liceum Ogólnokształcące – profil matematyczno – fizyczny

Siódme miejsce: Piotr Wojciechowski – Klasa II B –Technikum Elektryczne

Ósme miejsce: Bartosz Makszyński – Klasa II B –Technikum Elektryczne

Dziewiąte miejsce: Błażej Kępara – Klasa II B –Technikum Elektryczne

Dziesiąte miejsce: Agata Rybicka – Klasa II H –Technikum Ekonomiczne

Czołowa trójka otrzymała pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Konkurs został zorganizowany przez komisję przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Koordynatorami konkursu byli nauczyciele matematyki.

Trzeci turniej czwartej edycji dla uczniów I klas liceów i techników odbędzie się w maju 2018 roku.