Konkurs MAT

W czwartek 11 stycznia 2018 roku odbyła się w naszej szkole edycja XIX Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „MAT”.

Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli matematyki  w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół
w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. Konkurs pozwala rozbudzać, diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego i Technikum – Zespołu Szkół w Lubawie.